ERP คืออะไร? และช่วยธุรกิจคุณให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร?

การทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จต้องมีตัวช่วยที่สามารถจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามครรลองที่วางไว้ ซึ่ง ERP ก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และสามารถจัดการธุรกิจให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ ERP กัน ว่าเจ้าระบบนี้คืออะไร? และช่วยธุรกิจคุณให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร?

ERP คืออะไร?

ERP เป็นชื่อย่อของ Enterprise Resource Planning คือ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร โดยข้อมูลทั้งหมดขององค์กรจะถูกบันทึกเก็บเป็นข้อมูลกลางไว้ที่ Database หลัก ทำให้ฝ่ายบริหารมองเห็นข้อมูลทั้งหมดในธุรกิจได้ง่าย และแต่ละฝ่ายในธุรกิจยังสามารถดึงข้อมูลมาทำงานได้ทันที ทำให้องค์กรสามารถทำงานด้วยกันอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ในระบบ ERP ยังแบ่งเป็นหัวข้อย่อยต่างๆที่มีฟังก์ชั่นแตกต่างกันไป โดยข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงกันจากระบบกลาง ซึ่งหัวข้อย่อยที่ว่า ได้แก่

 • ระบบบริหารการผลิต

ระบบบริหารการผลิตช่วยให้คุณสามารถติดตามและออกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าได้เลย ทั้งการสรุปรายงาน การวิเคราะห์ และติดตามผลการผลิตได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว

 • ระบบเชื่อมโยง API

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลยอดขายเข้ากับร้านค้า Lazada, Shopee และ Website eCommerce ได้เลยทันที โดยไม่ต้องบันทึกใหม่ให้ซ้ำซ้อน หรือเสียเวลา เป็นการลดปัญหาการทำงานผิดพลาดด้วย

 • ระบบงานก่อสร้าง

คุณสามารถออกเอกสารและสรุปรายงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 • ระบบการซื้อ

รองรับการซื้อหลากหลายรูปแบบ ออกใบสั่งซื้อได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถติดตามสถานะและวางแผนการจัดซื้อได้

 • ระบบการขาย

ระบบการขายนี้ช่วยให้คุณจัดการการขายที่ซับซ้อนได้ ดูแลและออกใบเสนอราคาได้ รองรับการขายต่างประเทศก็ได้เช่นกัน

 • ระบบบัญชี

คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่าย ต้นทุน งบประมาณ กำไร ขาดทุน และสามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดงานด้านการบันทึกรายการเดินบัญชีลงได้อย่างมาก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้บริหารงานบัญชีได้อย่างเต็มที่

 • ระบบคลังสินค้า

ระบบคลังสินค้าช่วยให้คุณเช็คการเบิกจ่ายสินค้าได้ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามสถานะของคลังสินค้าได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

 • ระบบการเงิน

ช่วยให้คุณทำการเงินได้อย่างมืออาชีพ สามารถสร้างรายงานทางการเงินได้ทันที สามารถรองรับการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับงานต่างๆ ทั้งด้านรายรับรายจ่าย เพื่อทราบสถานการณ์การขาดทุนกำไรของธุรกิจ ที่สำคัญยังรองรับการซื้อขายจากต่างประเทศได้หลายสกุลเงินอีกด้วย

 • ระบบภาษี

ช่วยให้คุณทำเรื่องภาษีที่ยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับภาษี และรองรับการออกเอกสารภาษีต่างๆ

ERP ช่วยธุรกิจคุณให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร?

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ERP เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ที่ทำให้การจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบผลสำเร็จได้ นอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ด้วยดี ดังนี้

 • ERP มีความสามารถในการบูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 • ERP เป็นตัวช่วยในการใช้ทรัพยากรและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เป็นระบบที่ลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูง มีการ Update ข้อมูลแบบ Realtime
 • เจ้าของธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจง่ายขึ้นด้วย
 • ERP ยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กรในระยะยาว