การออกเอกสาร ระบบบัญชี สรุปรายงาน การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถช่วยคุณออกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี ช่วยสรุปรายงาน การวิเคราะห์ ทำให้ธุรกิจสามารถคำนวณค่าใช้จ่าย ต้นทุน งบประมาณ กำไร ขาดทุน และสามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เอกสารและสรุปการรายงานที่โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP เตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน มีดังนี้

รายงานแยกประเภท

รายงานสมุดรายวัน

รายงานสรุปบิลขาย

รายงานงบกำไรขาดทุนทั้งรายปีและรายเดือน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานงบกระแสเงินสด

รายงานกระดาษทำการ

รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานตรวจสอบการบันทึกบัญชี

รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น รายงานภาษีขาย ซื้อ หัก ณ ที่จ่าย ภงด 1  2  3 53 30 

การออกเอกสาร สรุปรายงาน การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การทำบัญชีไว้ ดังนี้

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

สรุปงบกำไรขาดทุนแยกรายเดือน

สรุปอัตราส่วนรายได้รายปี

สรุปกระแสเงินสดรายเดือน

ฟีเจอร์ ระบบ AccCloud ERP ระบบบัญชี

โปรแกรมบัญชี ที่จะช่วยลดจุดบ่องพร่องของการทำงานโดยมนุษย์ได้มากขึ้น ความเสรียร ความแ่นยำที่ทำให้ธุรกิจเดิอนหน้าได้อย่างไม่ติดขัด

มี API เชื่อมโยงกับระบบภายนอกเพื่อส่งค่ามาลงบัญชี

การขายแบบรวม VAT แยกVAT ยกเว้น VAT การให้ส่วนลดหลายระดับ การขายสินค้าจัด Set รวมถึงรูปแบบการลงบัญชีที่ตามสินค้าที่แตกต่างกัน การดึงเอกสารมาตัดแบบ Partial การบันทึกต้นทุนตามมรูปแบบการขาย การขายแบบให้ส่วนลดตามจำนวนสินค้า ตามยอดขายลูกค้า และ กลุ่มลูกค้า BOI เป็นต้น

สามารถปิดงวดรายเดือนได้อัตโนมัติ

ระบบจะทำการประมวลผลปิดงวดบัญชี เข้ากำไรขาดทุนอัตโนมัติ ผู้ใช้งานแค่กดปิดงวด เท่านั้น โดยระบบจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนเอง การปิดงวดสามารถทำได้ทั้งเป็นรายเดือนและ รายปี ขึ้นกับการ setup

สามารถวิเคราะห์งบได้หลายหลายประเภท

ในโปรแกรมได้ผนวก คุณสมบัติของ Data Pivot เอาไว้ในการที่เราต้องการจะวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ เช่น มุมงบรายเดือน รายแผนก ราย Job รายปี และ อื่นๆได้ไม่จำกัดรูปแบบ

รองรับรูปแบบการลงบัญชีที่ซับซ้อน

การทำ Cost Center, Profit Center , Job Center ได้ในระดับของรายการ รวมถึงการลงบัญชีข้ามสาขา ข้ามแผนกระหว่างหน่วยงาน และ ยังสามารถ Cloning เอกสารที่ต้องการได้ทุกเอกสารการลงบัญชี รวมถึงการ Compare กับ Budgeting ได้ในระดับของกิจกรรม

เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ (Budgeting)

เมื่อมีรายการสินค้าที่จะต้องผลิต ระบบจะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่การเริ่มต้นเบิกวัตถุดิบไปผลิต ช่วยให้คำนวณต้นทุนได้ทันที ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ตลอดเวลา

รองรับกิจกรรมการควบคุมการเบิกเงินสดย่อย

ระบบสามารถ ตั้งวงเงินสดย่อย เพื่อให้พนักงานในแผนกเบิกไปใช้งาน และสามารถควบคุมได้ว่าในปัจจุบันมียอดใช้วงเงินไปเท่าไหร่ และ ใช้โดยพนักงานคนใด และ มีการเคลียร์เงินสดย่อยแล้วหรือยังได้

สามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ตลอดเวลา

ในทุกหน้าจอการบันทึกบัญชีไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การจ่ายชำระ การขาย การรับชำระ ระบบจะทำการบันทึกลงแยกประเภทให้อัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการลงบันทึกบัญชก่อนได้ทันที และ ยังมีรายการตรวจสอบความถูกต้องการลงบัญชีด้วยเช่นกัน

สอบถามรายละเอียด

สนใจติดต่อสั่งซื้อโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ที่นี่!

First