จุดเด่นระบบงานคลังสินค้า

ระบบคลังสินค้าในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีจุดเด่นดังนี้

featured

สามารถดึงข้อมูลจากระบบ Sale Order มาบันทึก Packing Slip ได้ทันที

ระบบจะทำการดึงข้อมูลจาก Sale Order (เฉพาะที่มีสินค้า) มาออกใบจัดของ/Packing Slip ได้ และ จะเชื่อมโยงต่อไปยังกระบวนการจัดรถขนส่งเช่นกัน

สามารถติดตามกระบวนการด้านการเบิกจ่ายในคลังสินค้าได้

ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามที่ทำการขอเบิกมายังคลังสินค้า ระบบจะสามารถแสดงรายการเพื่อให้ฝ่ายคลังจัดเตรียมเบิกได้ทันที และฝ่ายคลังสามารถดูสต๊อกสินค้าคงเหลือได้แบบ Real TIme นอกจากนั้นระบบจะทำการคำนวณ สินค้าที่ต่ำกว่า Safety stock เพื่อทำการออกใบขอซื้อให้อัตโนมัติ

สามารถรองรับการควบคุมสินค้าได้หลายหน่วยนับ และหลายคลัง

ระบบสินค้าในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถ Setup ได้หลายหน่วยนับและระบบจะแปลงหน่วยให้อัตโนมัติในตอนทำรายการ รองรับการควบคุมสต๊อก ตามคลังสินค้าโดยคุมการรับเบิกแยกคลังสินค้าแยกสาขาพร้อมทั้งต้นทุนเช่นกัน

เชื่อมโยงกับระบบ E-Commerce

หน้า Website สามารถเห็นยอดสต๊อกได้ทันที และ เมื่อมีคำสั่งซื้อออนไลน์เข้ามา ระบบจะทำการเช็คสต๊อกและตัดเป็นสินค้าออนไลน์ทันที

สามารถ Interface กับอุปกรณ์นับสต๊อกแบบต่างๆได้ทั้ง Barcode Scanner / Mobile

สามารถใช้ ฺBarcode ในการบันทึกรับ-จ่ายสต๊อกได้จากเครื่องยิงบาร์โค้ด หรือ กล้องมือถือผ่าน Application ก็ได้ ระบบจะสามารถบันทึกสินค้าได้ทันที

ในกรณีการขายหน้าร้านที่มีหลายสาขา ระบบสามารถทำการโอนข้ามสาขาได้พร้อมต้นทุน

ในระบบจะมีใบส่ง/รับสินค้าหน้าร้าน โดยทำการเลือกสาขาต้นทาง และ ปลายทาง และ สามารถตรวจเช็คที่หน้าร้านก่อนรับจริงได้

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานสรุปใบโอนสินค้า
รายงานสรุปความเคลื่อนไหวสินค้า
รายงานสรุปมูลค่าสินค้าคงเหลือ
รายงานสรุปใบส่งสินค้า
รายงานสรุปใบรับสินค้า
รายงานตรวจนับสินค้า
รายงานสินค้าตาม Location
รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
และอื่นๆ

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์คลังสินค้าไว้ดังนี้
- สรุปสินค้าค้างรับใน PO
- สรุปสินค้าจัดส่ง
- สรุปสินค้าขอเบิก
- สรุปสินค้ารอรับ

featured
featured

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานคลังสินค้าในโปรแกรม AccCloud ERP เป็นส่วนเดียวที่รวมทุกกระบวนการทางสินค้าเข้ามาที่ฝ่ายคลัง

เชื่อมโยงฝ่ายขาย

ทันที ที่ออกใบส่งของ ระบบจะทำการตัดสต๊อกอัตโนมัติจากคลังสินค้า นอกจากนั้นฝ่ายขายจะสามารถเห็นสินค้าในคลังได้ก่อนจะมีการตัดขาย

เชื่อมโยงฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อสามารถสาวแผนการสั่งซื้อได้จากข้อมูลคลังสินค้า โดยระบบจะอำนวยความสะดวกให้โดยสร้างใบขอซื้อให้อัตโนมัติ

เชื่อมโยงฝ่ายการผลิต

ทันทีที่ฝ่ายผลิต ออกเอกสารใบขอเบิกเพื่อการผลิต ระบบจะแจ้ง Alert ไปยังฝ่ายคลังให้มีการจัดของ และเช่นเดียวกันเมื่อฝ่ายผลิต ผลิตเสร็จ และบันทึกใบขอส่งผลผลิต ระบบจะแจ้งไปยังฝ่ายคลังให้เตรียมรับสินค้าสำเร็จรูป