• 
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่
 • 
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่
 • 
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่
 • 
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่
 • 
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่
 • 
โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่

ประกอบด้วย
โปรแกรมบัญชี โปรแกรม MRP ระบบติดตามงานผลิต โปรแกรมระบบงานก่อสร้างและบริการ โปรแกรมขายฝาก โปรแกรมติดตามพนักงานขาย ระบบเชื่อมต่อกับ Lazada , shopee , e-Commerce , โปรแกรมบริหารคลังสินค้าออนไลน์ รองรับ Multi Language

เข้าระบบ
โปรแกรมบัญชี AccCloud

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP เหมาะสำหรับ

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในหลายๆส่วนที่เทียบเท่ากับ โปรแกรม ERP ในราคาประหยัด ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีการเติบโตมาแล้วในระดับนึงและ โปรแกรมบัญชีเดิมเริ่มจะไม่สามารถรองรับการเติบโตได้ แต่จะลงทุนซื้อโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่มาติดตั้งราคาก็สูงมากจนเกินไป และ องค์กรต้องปรับตัวอีกเป็นอย่างมาก

ดังนั้นโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้งานในระดับนี้ หรือ ธุรกิจที่วางแผนจะเติบโตในระยะยาว สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต   โดยที่ระบบมีคุณสมบัติหลายๆด้านที่ออกแบบมาเฉพาะทางกับธุรกิจประเภทการผลิต และ การซื้อมาขายไปที่มีความซับซ้อน เช่น มีสูตรการผลิต การซื้อขายต่างประเทศ(ซึ่งจะมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) การซื้อขายสินค้าที่มีระดับราคาที่ไม่แน่นอน การวางแผนกำลังการผลิต และ การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดการขนส่งสินค้า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร หรือ แม้กระทั่งการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับลูกค้า เช่นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยที่ลูกค้าสามารถดู Stock ของเรา และ วางแผนการสั่งซื้อได้ หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรกับ Supplier เช่น การติดตามงานด้านการจัดซื้อ การติดตามงานส่งของจาก supplier (Fully Logistic Function) โดยข้อมูลจะ link เข้าสู่ส่วนกลางคือโปรแกรมบัญชี ตัวระบบได้เปิด การเชื่อมAPI กับระบบขายหน้าร้าน และอื่นๆอีกจำนวนมาก นอกจากนั้น ระบบได้รองรับธุรกิจในกลุ่มงานด้านการบริการ เช่นการเช่าสถานที่ การรับเหมางานต่างๆ การควบคุมต้นทุนต่องาน ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงต้นทุนของแต่ละงานได้ในทันที เป็นต้น  โดยในกระบวนการงานทั้งหมด ตัวระบบจะทำการลงบันทึกบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถดูงบการเงินเช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสดได้ตลอดเวลา  นอกจากนั้นเรายังมีระบบการติดตามการผลิตเชื่อมต่อกับ Industrial PC ภายในโรงงานซึ่งสามารถติดตามงานระหว่างทำ (Work In Process) ได้ตลอดเวลา  นอกจากนั้นระบบยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บาร์โค้ด เพื่อใช้ในการเช็คสต๊อกผ่านระบบ mobile และ การบันทึกรับสินค้าผ่านอุปกรณ์มือถือด้วยเช่นกัน  

ในปัจจุบันทางเราได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และในทุกVersion ใหม่ของโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้ฟรีตลอดเวลาที่มีการ Update Version  ผู้ใช้โปรแกรมบัญชี AccCloud จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Update โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น นอกจากนั้น โปรแกรมบัญชี AccCloud ถูกออกแบบมาสำหรับ ธุรกิจผลิต  ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการ/รับจ้างซ่อม นำเข้าส่งออก และอื่นๆ ดังนี้

AccCloud ERP เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจผลิตที่มีความซับซ้อน รองรับ สูตรการผลิต กระบวนการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ระบบติดตามการผลิต วางแผนการผลิต 

รองรับกระบวนการเอกสารซื้อมาขายไป ทางบัญชีการเงินที่ซับซ้อน คุมสต๊อกสินค้า  สามารถเชื่อมกับการขายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Offline หรือ Online ค้าส่ง ค้าปลีก รวมถึงการขายหน้าร้าน และการผลิตเบื้องต้น และ มีระบบติดตามพนักงานขาย ผ่านมือถือเช่นกัน

รองรับการคุมงานบริการ การออกเอกสารทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งหนี้ การเปิดใบเสร็จ/ใบกำกับ การซื้อบริการ การคุมต้นทุนการบริการ การติดตามความสำเร็จงานบริการ

รองรับการควบคุมงานรับเหมาก่อสร้าง การออก BOQ , การวางแผนโครงการ ตาม Cost Break down, การเปิดงานก่อสร้าง เบิกวัตถุดิบ การติดตามงานก่อสร้าง รวมถึงการขอซื้อสินค้าตามใน BOQ โดยทุกกระบวนการจะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี

รองรับธุรกิจที่รับจ้างซ่อม โดยจะมีการออกเอกสารประเมินงาน และ ติดตามงานซ่อม สามารถถึงเอกสารประเมินงานมาออกใบขอซื้อวัตถุดิบทีใช้ พร้อมทั้งวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในงานได้  และออกเอกสารทางบัญชีที่เชื่อมโยงไปยังการลงบัญชีแยกประเภทด้วยเช่นกัน

รองรับการซื้อขาย ต่างประเทศ โดยระบบ มี Performa Invoice, Commercial Invoice , Packing List สำหรับกิจการ  สามารถคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ตลอดเวลาที่มีการรับชำระ หรือ จ่ายชำระ

ปลอดภัย 100% ด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยระดับโลก
โปรแกรมบัญชีเดียวตอบทุกความต้องการทางธุรกิจ

ระบบบริหารการผลิต ติดตามการผลิต และคุมต้นทุนผลิต

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้มีการออกแบบระบบผลิตในหลายรูปแบบตั้งแต่ การกำหนดสูตรการผลิต การกำหนดขั้นตอน/รายละเอียดการผลิต การติดตามงานผลิตผ่านระบบ Andriod การคุมต้นทุนการผลิต โดยให้กับทางผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการผลิตพร้อมทั้งทราบถึงต้นทุนได้แบบ Real Time

Real Time Dashboard สำหรับดูสถานะการผลิต
Mobile App สำหรับการติดตามงานผลิต

เชื่อมโยง API กับ Lazada, Shopee , Website eCommerce และรองรับการฝากขาย

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถทำการเชื่อมโยงยอดขายจาก Lazada, Shopee , Website eCommerce ได้แบบ Real Time โดยที่ผู้ใช้งานสามารถดึงยอดขายมาบันทึกในระบบบัญชีต่อได้ทันที (ไม่ต้องมาบันทึกใหม่)  

สามารถดึงยอดขายทั้งหมดจาก Lazada, shopee , Website ได้
รองรับการฝากขายสามารถเช็คสต๊อกที่ร้านค้าได้

ระบบควบคุมงานก่อสร้างและงานบริการ

สามารถออกเอกสาร Bill Of Quantity (BOQ), Project Planing และ ทำ Cost Break down Analysis ได้ นอกจากนั้นสามารถคุมต้นทุนการก่อสร้างได้แบบ Real Time

ระบบสามารถติดตามงานก่อสร้าง/งานบริการได้ตามผลสำเร็จของงาน
เชื่อมข้อมูลไปยังระบบ การบัญชีและเงิน อัตโนมัติ

ขึ้นระบบง่าย และ ราคาประหยัดมาก

จุดเด่นของโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP  คือการขึ้่นระบบที่ง่ายและใช้เวลาน้อย แต่ได้ผลเทียบกับ โปรแกรม ERP ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นราคายังประหยัดกว่าเกือบ 90%

ขึ้นระบบง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

ข้อมูลจัดเก็บใน Cloud ตลอดไป ไม่สูญหาย

ราคาเพียง 1/10 ของระบบ ERP ขนาดใหญ่ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานใกล้เคียงกัน

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้ระบบ AccCloud ERP

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้ระบบ AccCloud ERP

 • USE
 • BNDSS
 • BB
 • Boworn
 • Corner43
 • CCWPT
 • Pzent
 • Logo Name
 • suprera
 • PDS
 • UNGM
 • Tropica
 • Logo Name
 • LAttofnd
 • KSI

Contact Us
081-343-2554 ,
089-7749021 , 086-3190911

โปรแกรมเดียวตอบได้ทุกความต้องการของธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดเล็กกลาง ถึงใหญ่

ด้วยโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

Geting Started
AccCloud

© 2021 AccCloud.co . All rights reserved.

Sales & Support

Line Ad: @acccloud
โปรแกรมบัญชี AccCloud