ค่าบริการโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP

ค่าบริการวางระบบ

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ของเราจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานครั้งแรก ซึ่งเป็นค่าบริการในการวางระบบงาน ค่าบริการวางระบบงานจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อชำระค่าบริการวางระบบแล้วจะไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายส่วนี้อีก

ค่าบริการรายปี

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP จะมีค่าใช้จ่ายรายปี ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะคิดค่าบริการตามจำนวนของผู้ใช้งาน หลังจากซื้อโปรแกรมบัญชีเสร็จสิ้น บริษัทของเราจะช่วยดูแลและให้คำปรึกษาและพร้อมให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาผ่านระบบออนไลน์ (Support Online) เพื่อให้คุณสามารถใช้งานโปรแกรมของเราได้อยางคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ธุรกิจส่วนตัว
(จำนวนผู้ใช้งาน 1 คน)

5,900.-/คน/ปี
 • บริการวางระบบงาน
 • บริการติดตั้งโปรแกรมบัญชี
 • บริการการอบรมขึ้นระบบออนไลน์
 • บริการดูแลและแก้ไขปัญหา

ธุรกิจขนาดกลาง
(จำนวนผู้ใช้งาน 6 – 20 คน)

5,000.-/คน/ปี
 • บริการวางระบบงาน
 • บริการติดตั้งโปรแกรมบัญชี
 • บริการการอบรมขึ้นระบบออนไลน์
 • บริการดูแลและแก้ไขปัญหา

ธุรกิจกลาง
(จำนวนผู้ใช้งาน 21 – 40 คน)

4,500.-/คน/ปี
 • บริการวางระบบงาน
 • บริการติดตั้งโปรแกรมบัญชี
 • บริการการอบรมขึ้นระบบออนไลน์
 • บริการดูแลและแก้ไขปัญหา

ธุรกิจขนาดใหญ่
(จำนวนผู้ใช้งาน 41 – 60 คน)

4,000.-/คน/ปี
 • บริการวางระบบงาน
 • บริการติดตั้งโปรแกรมบัญชี
 • บริการการอบรมขึ้นระบบออนไลน์
 • บริการดูแลและแก้ไขปัญหา

สอบถามรายละเอียด

สนใจติดต่อสั่งซื้อโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ที่นี่!

First