ระบบบริหารการผลิต

การออกเอกสารและสรุปรายงาน

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถช่วยคุณออกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้า ช่วยสรุปรายงาน การวิเคราะห์ ทำให้ธุรกิจสามารถคำนวณค่าใช้จ่าย ต้นทุน งบประมาณ ประเมินเวลา วัตถุดิบในการผลิต และสามารถติดตามผลการผลิตได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เอกสารและสรุปการรายงานที่โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP เตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน มีดังนี้

รายงานต้นทุนจากการผลิต

รายงานการเบิกวัตถุดิบ

รายงานประมาณการต้นทุนผลิต

รายงานติดตามสถานการณ์ผลิต

รายงานการวางแผนการผลิต

รายงานการทำงาน Work In Process

รายงานการรับเบิกจากใบสั่งผลิต

รายงานการรับสินค้าสำเร็จรูป

ระบบบริหารการผลิต

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ด้านการผลิต ทีทำให้สินค้าการคลังเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัดระหว่างทาง ทุกกระบวนการผลิตสามารถติดตามได้ตลอด เมื่อมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ทันเวลา ระบบรวดเร็ว แม่นยำ ลดกระบวนการทำงานมี่เกิดจากมนุษย์ ทำให้ความผิดพลาดน้อยลง

สรุปยอดผลิตแยกตาม Operator

สรุปยอดผลิตแยกตามเครื่องจักร

รายงานสรุปต้นทุนผลิตแยกรายเดือน

ฟีเจอร์ ระบบบริหารการผลิต

โปรแกรมบัญชี  บริหารการผลิต ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดกระบวนการทำงาน เนื่องจากมีระบบ AI คอยประมวลผลให้อน้างเรียลไทม์ ที่สำคัญสามารถทำงานได้หลายหน้าที่ รวดเร็ว แม่นยำทั้งคลังหลังบ้านแบบออฟไลน์และเรียลไทม์  ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด

บริหารจัดการกระบวนการผลิตง่ายดาย

สามารถดูแลและจัดการการผลิตได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดขั้นตอนการผลิต กำหนดสูตรหรือสัดส่วนการผลิตสินค้าได้หลายรูปแบบ ช่วยวางแผนการผลิตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามต้องการ

คำนวณต้นทุนการผลิตได้ทันที

สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลา ดูรายละเอียดได้ว่ามีคำสั่งซื้อขายรายการใดบ้าง มีรายการไหนกำลังเข้าสู่กระบวนการผลิตอยู่ แล้วกำลังดำเนินการผลิตถึงขั้นตอนไหน เสร็จสิ้นแล้วเท่าไร เราสามารถตรวจเช็คได้เสมอ

ติดตามกระบวนการผลิตได้

เมื่อมีรายการสินค้าที่จะต้องผลิต ระบบจะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่การเริ่มต้นเบิกวัตถุดิบไปผลิต ช่วยให้คำนวณต้นทุนได้ทันที ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ตลอดเวลา

สามารถเชื่อมต่อกับ Industrial PC

โปรแกรมบัญชีของเรารองรับการทำงานบน Industral PC เพื่อติดตามผลการผลิต โดยจะช่วยเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการผลิต เวลาที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ จำนวนผลผลิต แล้วสรุปผลออกมาเป็น KPI การผลิต

สอบถามรายละเอียด

สนใจติดต่อสั่งซื้อโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ที่นี่!

First