จุดเด่นระบบงานขาย

ระบบขายในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีจุดเด่นดังนี้

featured

รองรับกระบวนการทำ Sale Lead ได้

ระบบสามารถเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดการขาย จากลูกค้าที่สนใจติดต่อเข้ามา เพื่อนัดให้พนักงานขายไปนำเสนองาน จนถึงปิดงานขายออกใบเสนอราคาได้

สามารถติดตามกระบวนการขายได้

ในทุกหน้าจอการขายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า หรือ ขายบริการ ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี ใบตั้งหนี้ และอื่นๆ ระบบสามารถติดตามสถานะเอกสารได้จาก Dashboard ฝ่ายขายได้ตลอดเวลา

สามารถรองรับการขายได้หลากหลายสกุลเงิน

ในโปรแกรมรองรับการขายต่างประเทศได้หลากหลายสกุลเงินโดยทั้งนี้ระบบสามารถออกเอกสาร ใบ Proforma Invoice, Commercial Invoice รวมถึง Packing List และมีระบบการติดตามการขนส่งต่างประเทศด้วยเช่นกัน

สามารถเชื่อมโยงช่องทางการขายได้หลายช่องทาง

ระบบขายในโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถรองรับการเชื่อมโยงช่องทางการขายได้จากทั้ง Lazada , Shopee , Web Site e-Commerce โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลการขายมายังใบสั่งขายใน AccCloud ทันที

รองรับรูปแบบการขายที่ซับซ้อน

เช่นการขายแบบรวม VAT แยกVAT ยกเว้น VAT การให้ส่วนลดหลายระดับ การขายสินค้าจัด Set รวมถึงรูปแบบการลงบัญชีที่ตามสินค้าที่แตกต่างกัน การดึงเอกสารมาตัดแบบ Partial การบันทึกต้นทุนตามมรูปแบบการขาย การขายแบบให้ส่วนลดตามจำนวนสินค้า ตามยอดขายลูกค้า และ กลุ่มลูกค้า BOI เป็นต้น

รองรับการขายฝาก

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถ.=h Function การขายฝากได้โดยที่ระบบจะทำการคุมสต๊อกของลูกค้าที่เราเอาไปฝากขายได้ (ทำให้เราสามารถทราบถึง Stock ของแต่ละลูกค้าของเราได้) รวมถึงสามารถระบุค่า GP แยกรายลูกค้าได้เช่นกัน

รายงาน/การวิเคราะห์

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้จัดเตรียมรายงานสรุปเอกสารต่างๆในระบบไว้ให้กับผู้ใช้งานดังนี้

รายงานสรุปใบเสนอราคา
รายงานสรุปใบสั่งขาย
รายงานสรุปบิลขาย
รายงานสรุปมัดจำรับ
รายงานสรุปกระบวนการขาย
รายงานยอดขายแยกตามสินค้า
รายงานยอดขายแยกตามลูกค้า
รายงานยอดขายแยกตามสถานะ
รายงานยอดขายแยกตามวันที่
รายงานยอดขายแยกตามพนักงานขาย
รายงานยอดขายแยกตามเดือน
รายงานยอดขายแยกตามสาขา
รายงานยอดขายแยกตามเขตพื้นที่การขาย
และอื่นๆ

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP ได้เตรียม DashBoard วิเคราะห์การขายไว้ในสิติดังนี้
- สรุปยอดขายแยกสาขา
- สรุปยอดขายแยกรายเดือน
- สรุปยอดขายแยกพนักงานขาย
- สรุปยอดขายแยกเขตการขาย
- สรุปยอดขายแยกกลุ่มสินค้า
- สรุปยอดขายแยกกลุ่มลูกค้า
- สรุปยอดขายแยกรายลูกค้า

featured
featured

ความเชื่อมโยงของระบบ

งานขายในโปรแกรม AccCloud ERP ได้ถูกแยกออกมาเป็น 2 ส่วนคือ การขายสินค้าและการขายบริการ โดยมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆดังนี้

เชื่อมโยงฝ่ายผลิต

ทันที ที่ออกเอกสารสั่งขายที่มีการแจ้งผลิตไปยังโรงงาน ฝ่ายผลิตจะสามารถเห็นคำสั่งขายจากหน้า Dashboard ของฝ่ายผลิตได้ทันทีว่ามีคำสั่งขายสินค้าอะไรจำนวนเท่าไหร่ ส่งของในวันใดได้ทันที

เชื่อมโยงฝ่ายคลังสินค้า

ทันที ที่ออกใบสั่งขายที่มีของในสต๊อก ฝ่ายคลัง จะเห็นที่หน้าจอ DashBoard ฝ่ายคลังทันทีว่ามี คำสั่งขายไหนที่จะต้องออก Picking Slip เพื่อจัดของเตรียมขนส่ง

เชื่อมโยงฝ่ายการเงินรับ

ทันที ที่ออกใบสั่งขายที่อนุมัติแล้ว ฝ่ายการเงินรับจะทราบทันทีว่าจะต้องออกบิลขายให้กับลูกค้ารายไหน อ้างอิงเอกสารเลขที่เท่าไหร่

เชื่อมโยงฝ่ายขนส่ง

เมื่อออกสารใบส่งของแล้ว ข้อมูลจะถูก Link ไปยังแผนกขนส่งเพื่อดึงเอกสารนั้นไปจัดรถขนส่ง พร้อมทั้งจัดรอบการขนส่ง