ระบบงานก่อสร้าง

การออกเอกสารและสรุปรายงาน

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP สามารถช่วยคุณออกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย ช่วยสรุปรายงาน การวิเคราะห์ ทำให้ธุรกิจสามารถคำนวณค่าใช้จ่าย ยอดขาย งบประมาณ ประเมินเวลา สรุปยอดขายสินค้าตามประเภท สาขา และสามารถติดตามผลการขายได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เอกสารและสรุปการรายงานที่โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP เตรียมไว้ให้ผู้ใช้งาน มีดังนี้

รายงานวางแผนการก่อสร้าง

รายงานประมาณการต้นทุน

รายงานการเบิกวัตถุดิบ

รายงานเอกสารแสดงข้อมูล BOQ

รายงานต้นทุนจากการก่อสร้าง

รายงานการรับคืนวัตถุดิบ

รายงานติดตามการก่อสร้าง

การวิเคราะห์ ระบบงานก่อสร้าง

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP งานก่อสร้าง ที่ช่วยให้ธุกิจเดินห้าได้อย่างต่อเนื่อง ลดกระบวนการซ้ำซ้อนและข้อผิดพลากที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ได้ ทำให้สามารถเดินหน้าระบบได้อย่างต่อเนื่อง

สรุปต้นทุนตามงาน

สรุปต้นทุนตามช่วงเวลา

สรุปต้นทุนตามวัตถุดิบ

ฟีเจอร์ ระบบงานก่อสร้าง

โปรแกรมบัญชี  ระบบการเงินทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดกระบวนการทำงาน เนื่องจากมีระบบ AI คอยประมวลผลให้อน้างเรียลไทม์ ที่สำคัญสามารถทำงานได้หลายหน้าที่ รวดเร็ว แม่นยำทั้งคลังหลังบ้านแบบออฟไลน์และเรียลไทม์  ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด

ออกเอกสารแสดงรายการวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ได้

สามารถสร้างรายการสินค้าและราคาของวัสดุก่อสร้างได้อย่างละเอียด ทั้งรายการแสดงจำนวน ปริมาณ ราคาค่าใช้จ่าย มีการคำนวณวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการใช้งานด้านการก่อสร้าง เช่น งานสถาปัตยกรรม งานวิศกรรมโครงสร้าง งานวางระบบ พร้อมช่วยคำนวณวัตถุดิบในการใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

ช่วยคำนวณค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการก่อสร้าง

โปรแกรมบัญชี AccCloud ERP มีจุดเด่นสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการก่อสร้างได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งมีการแสดงรายการสินค้า พร้อมคำนวณวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการดำเนินงานได้อย่างละเอียด จึงช่วยให้คิดค่าใช้จ่ายง่าย สามารถลดต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

ช่วยให้วางแผนการก่อสร้างได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ช่วยแสดงขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ทั้งรายการงานที่จะต้องทำ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม สามารถกำหนดบุคลากรในการทำงานที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง มีการติดตามผลแบบ Real Time จึงช่วยให้คุณสามารถดูแลและวางแผนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเชื่อมต่อกับ Industrial PC

เมื่อมีการคำนวณรายการวัสดุก่อสร้างที่ต้องการสั่งซื้อ BOQ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะช่วยคำนวณวัตถุดิบในการดำเนินงานก่อสร้าง แล้วสามารถเอกสารใบสั่งซื้อได้อัตโนมัติทันที จึงช่วยให้สามารถจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ ได้อย่างประหยัดและคุ้มค่ากับการทำงานมากที่สุด

สอบถามรายละเอียด

สนใจติดต่อสั่งซื้อโปรแกรมบัญชี AccCloud ERP หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถติดต่อเราได้ที่นี่!

First