โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 

 

 

 

อุตสาหกรรมการผลิต เป็นอะไรที่มีความเหมือนและแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆเช่นซื้อมาขายไป หรือ บริการ กล่าวคือ การขายสินค้าใดๆนั้น เราต้องเอาวัตถุดิบมาแปรรูปเสียก่อน โดยผ่านขั้นตอนการผลิตในขั้นต่างๆ ทั้งนี้อาจจะออกมาเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ( Semi Product) หรือ สินค้่าสำเร็จรูปก็ได้ โดยใช้สูตรการผลิตเป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมวัตถุดิบ

 

 

ในแต่ละกระบวนการผลิต เราอาจจะใช้สูตรไม่เหมือนกัน และ ต้นทุนที่แตกต่างกันเช่น ในขั้นตอนการอบสี ต้องใช้เครื่องจักรเยอะ แต่ใช้คนน้อย ซึ่งจะทำให้ต้นทุนคนในกระบวนการนี้มีอยู่ไม่มาก แต่ในขณะที่ขั้นตอนการประกอบนี่ต้องใช้แรงงานคนเยอะ แต่ใช้เครื่องจักรไม่มาก

 

 

ดังนั้นในการคุมต้นทุนผลิต เราต้องวิเคราะห์ให้ออกเป็นแต่ละกระบวนการว่ามีจุดที่ต้องพิจารณาหลักๆอะไรบ้าง และ มี Loss อะไรเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนบ้าง

 

 

รวมถึงหลังจา่กมี Order เข้ามาแล้ว การวางแผนการผลิต จะต้องพิจารณาว่าเครื่องจักรใดว่าง และในแต่ละ Job งานต้องการทรัพยากรเท่าไหร่เพื่อจะทำงานให้เสร็จได้ทันเวลา

 

 

โปรแกรมบัญชีโดยทั่วไปจะไม่ครอบคลุมความต้องการในด้านนี้ โดยมากกระบวนการทางบัญชีคือ เกิดการผลิต รับเบิกวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่อยมาบันทึก จะไม่สามารถวางแผนการผลิตได้แน่นอน            

 
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 
 

 

 

 

 
 โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ถูกออกแบบมาจากพื้นฐานของภาคการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นโปรแกรมบัญชี AccCloud.co จึงเป็นมากกว่าโปรแกรมบัญชีทั่วไป โดยสามารถทำในส่วนกระบวนการด้านการผลิตทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในข้างต้นของบทความนี้ได้ รวมไปถึงทำนายการผลิต และ วิเคราะห์ในเชิง ฺBig Data ได้เช่นกัน

 

 

 


ที่มา โปรแกรมบัญชี AccCloud.co www.acccloud.co

 

 
 
 

Related Post

Leave a Comment