โปรแกรมบัญชีกับการประหยัดพลังงาน
 
 
 

 

 

ฟังๆดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ ถ้าเรามองแบบแยกส่วน(Atomistic) จะพบว่าไม่เกี่ยวกันเลย โปรแกรมบัญชี มันไปเกี่ยวข้องกับ การประหยัดพลังงานได้อย่างไร แต่ถ้าเรามองแบบองค์รวม (Holistic) จะพบว่า สัมพันธ์กันในระดับของข้อมูลเลยทีเดียว ทำไมน่ะหรือ?? การที่โรงงาน หรือ ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานใดก็ตามผลจะออกมาที่บิลค่าใช้จ่ายซึ่งจะสะท้อนไปที่ต้นทุนของการทำงาน และ ต้นทุนเหล่านั้นจะเป็นต้นทุนของผลผลิตอีกทีนึง โปรแกรมบัญชีที่ดีจะต้องสามารถจัดเก็บและนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพในการใช้พลังงานต่อหน่วยสินค้าได้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ย้อนกลับไปปรับปรุงกระบวนการผลิตอีกทีนึง ไม่ใช่แค่มาบันทึกลงบัญชีส่งงบเฉยๆ (ซึ่งโดยมากจะเป็นเช่นนี้) และเมื่อกิจการได้ทราบถึงข้อมูลในระดับนี้จากโปรแกรมแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จะทราบได้เองว่าควรจะปรับปรุงที่กระบวนการผลิตใดบ้าง และ กระบวนการใดที่สามารถตัดลด หรือ ย่อขั้นตอนได้ ซึ่งจะนำมาซึ่งต้นทุนผลิตทีลดลง ดังนั้นการเลือกโปรแกรมบัญชีที่ดี จึงต้องคำนึงถึงการที่โปรแกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่มากกว่าแค่บันทึกลงบัญชีด้วยเช่นกันครับ โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เป็นตัวอย่างนึงของการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับภาพรวมขององค์กรอย่างแท้จริง สามารถเข้าไปทดสอบการใช้งานได้ที่ www.acccloud.co ครับ            

 
โปรแกรมบัญชีกับการประหยัดพลังงาน
 
 
 

 

 
 Related Post

Leave a Comment