ถ้าพูดถึง IOT (Internet Of Thing) โดยความหมายแล้วหมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเครือข่ายไร้สายเช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม ) เครื่องมือทางการเกษตร รถยนต์ เครื่องจักร และอื่นๆเป็นต้น โดยหัวใจของ IOT คือ Sensor หรือ RFID ต่างๆ และ ระบบส่งข้อมูลและประมวลผลอย่างง่ายภายใน                


โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 


 

 


 


แต่ในขณะที่ ระบบ ERP นั้น หัวใจสำคัญคือ การวางแผนทรัพย์กรขององคฺ์กรโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ซึ่งระบบERP นั้นประกอบไปด้วย โปรแกรมต่างๆเช่น โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบริหารการผลิต โปรแกรมจัดการงานขาย งานซื้อ การเงิน บุคคล และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน


 


 


การนำระบบ ERP ไปเชื่อมกับ IOT จะเกิดขึ่นตั้งแต่ขั้นตอนการรับ Order ของลูกค้าผ่านทางระบบ ERP แล้ว โปรแกรมจะทำการประมวลผล Order เพื่อส่งไปยังโรงงานให้ทำการผลิต ในกรณีมีความพร้อมทั้งด้าน วัตถุดิบ และ ทรัพยากรเครื่องจักร ในขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการส่งสัญญาณจากระบบ ERP ไปยังเครื่องจักรผ่าน IOT เพื่อให้ในส่วนของการผลิตทำการเบิกวัตถุดิบ และเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตโดยอัตโนมัติ จนผลิตเสร็จรับมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่จะมาบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูปพร้อมต้นทุนยังระบบ ERP อีกรอบนึง


 


 


ในการลงทุนระบบ ค่าใช้จ่ายส่วนมากจะเป็นต้นทุนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และ software โปรแกรม ERP ดังนั้นการลงทุนเริ่มต้นอาจจะต้นทุนสูง แต่ในระยะยาวแล้ว ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจะถูกกว่าแบบใช้แรงงานคนแน่่นอน            


 


โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 


 


 
 ส่วนโปรแกรมบัญชี AccCloud.co เราได้รองรับเรื่องการเชื่อมโยงกระบวนการเหล่านี้ไว้กับอุปกรณ์ IOT ทุกชนิด กล่าวคือหากในระยะยาวแล้วทางกิจการต้องการให้โปรแกรมต่อเชื่อมกับเครื่องจักร สามารถทำได้ไม่ยาก และในอนาคตเราจะออกผลิตภัณฑ์ IOT ที่ต่อเขื่อมกับเครื่องจักรเองด้วยเช่นกัน


 


 

ที่มา โปรแกรมบัญชี AccCloud.co www.acccloud.co


 


 


 


 


 


 


Related Post

Leave a Comment