ในปัจจุบัน กล่าวได้ว่ากว่าร้อยละ80 ขององค์กรจะมีระบบIT ใช้งานอยู่เป็นปกติ เพื่อจัดการข้อมูลและข่าวสารภายในทั้งด้านของเอกสาร การเงิน การบัญชี โดยมากในเอกสารจะใช้โปรแกรม จัดเอกสารโดยทั่วไปเช่น Word, Excel หรือในด้านบัญชี ก็จะใช้โปรแกรมบัญชี ส่วนจะ ออนไลน์หรือไม่ก็ขึ้นกับความจำเป็นและ ลักษณะของธุรกิจ

 

เมื่อถึงจุดนึงที่ธุรกิจมีการขยายตัวออกไป โดยธรรมชาติแล้ว ระบบเดิมจะไม่รองรับ เพราะธรรมชาติของการใช้งานระบบหรือโปรแกรมจะเหมือนกับการใส่เสื้อที่พอตัว พอวันนึงตัวเราใหญ่ขึ้น เสื้อก็จะไม่รองรับเช่นกัน

 

มีอยู่ 2 แนวทาง 1 คือการเปลี่ยนไประบบใหม่ทั้งหมดเลย ซึ่งข้อดีคือ ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดอยู่แล้ว ไดใช้ Function ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการเติบโตในอนาคต และเหมาะกับเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน ข้อเสียคือผู้ใช้งานต้องมาเริ่มต้นใหม่ และ ผู้ใช้งานยเดิมจะไม่อยากจะเปลี่ยนเนื่องจาก ผู้ใช้งานจะชินกับของเดิมๆไปแล้ว นอกจากนั้นข้อมูลของเดิมมีจำนวนมาก จึงยากแก่การขึ้นระบบใหม่ และต้องลงทุนสูง จึงเป็นที่มาของการเชื่อมระบบเก่าเข้าไปยังระบบใหม่

 

ในสมัยก่อน การเชื่อมระบบจะทำไม่ได้เลย หรือ ทำได้แต่ยากและซับซ้อนมากๆ เพราะโปรแกรมต่างคนต่างคุยกันคนละภาษา แต่ในปัจจุบันได้มีภาษากลางในการคุยกันของโปรแกรมเกิดขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่า Web Service

 

ด้วยเทคโนโลยีนี้ การเชื่อมระบจึงสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่โปรแกรมที่จะมีเทคโนโลยีตัวนี้ จะต้องพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ ต้องเชื่อมต่อกับ Internet ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน

 

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co จึงมาพร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมระบบนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในแง่ของการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมหลายๆโปรแกรมในองค์การให้สามารถเชื่อมโยงพูดคุยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สนใจติดต่อ www.acccloud. 

Related Post

Leave a Comment