ประโยชน์ของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccCloud

 
                 
 
 
 
 

—ทราบข้อมูล Real Time ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่สถานที่ใด สามารถต่อ internet เข้ามาดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

 

—ความเร็วสูง ในกรณีที่มีการเชื่อมสาขาในการใช้งาน เนื่องจากโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดย Web Technology ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง VPN

 

—ประหยัดต้นทุนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา

 

—สามารถทำคลังสินค้าออนไลน์เชื่อมโยงสาขา และควบคุมโดยสำนักงานใหญ่

 

—ประหยัดค่าเดินทาง ในการไปที่สาขาเพื่อควบคุมการทำงาน และดูข้อมูล สามารถควบคุมภายในกิจการได้โดยดูการทำงานผ่านโปรแกรมโดยใช้ Username และ Password ควบคุม

 

—โปรแกรมมีการUpdate Version ตลอดเวลา ทันทีที่เกิดปัญหา ผู้พัฒนาจะทำการแก้ไขให้ได้ทันที

 

มีระบบ Data warehouse ในตัว ซึ่งสามารถช่วยในด้านการทำวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้

 

ผู้ใช้งานสามารถปรับแบบฟอร์มเอกสารได้เองผ่าน Internet ซึ่งสามารถทำได้ง่าย

Related Post

Leave a Comment