ในการทำงาน ทั่วไปแล้วมักมีแต่ละโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการคนละอย่างของเรา เช่น มีโปรแกรมบัญชีเพื่อทำบัญชี โปรแกรมบุคคลเพื่อทำเกี่ยวกับพนักงาน โปรแกรมบริหารโครงการเพื่อติดตามจัดการโครงการต่าง และเรามักอยากจะให้เอาข้อมูลของโปรแกรมโน้น มาใส่ใน โปรแกรมนี้ เช่นข้อมูลลูกค้าอยู่โปรแกรมขาย เราอยากจะได้มาในบัญชีเพื่อตั้งหนี้ด้วยได้ไหม หรือ ข้อมูลการผลิตอยู่โปรแกรมผลิต เราอยากจะเอาสินค้ามาในโปรแกรมสต๊อก เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

นี่เป็นปัญหาโลกแตกของการทำงานจริง ซึ่งเจอกันทุกที่ ดังนั้นในโลกของเทคโนโลยีจึงมีการกำหนดมาตรฐานการคุยกันของ Software ขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่า Web Service หรือ API ที่ย่อมาจาก Application Programming Interface เป็น ช่องทางการเชื่อมต่อ ที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่น หรือเชื่ิอมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการตัวอย่าง เช่น Google Maps API คือบริการของGoogle อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถนำข้อมูลของ Google Maps ที่ทาง Google ให้บริการโดยส่วนมากจะนำมาใช้กับเว็บไซต์ ของบริษัทฯหรือเว็บไซต์ห้างร้านต่างๆ จากเว็บที่ดึง API แบ่งเป็น1.เอพีไอที่ขึ้นกับภาษา (language-dependent API) คือ API ที่สามารถการเรียกใช้จากโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น และ 2. API ที่ไม่ขึ้นกับภาษา เรียกได้จากโปรแกรมหลายๆภาษา API (ทั้งนี้ API สามารถใช้งานได้กับภาษาในการเขียนโปรแกรมที่รองรับเท่านั้น ซึ่งมันจะถูกจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ Syntax ที่เรียกไปใช้งานได้)

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co เราได้มีการพัฒนาตัว API เหล่านี้ไว้เรียบร้อยในหลายๆส่วนเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลเพื่อให้พูดคุยกับโปรแกรมอื่นๆได้อย่างง่ายดาย

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา โปรแกรมบัญชี AccCloud.co www.acccloud.co

 

 

 

 

 

Related Post

Leave a Comment