จำเป็นครับ แต่ต้องแลกด้วยราคาที่มหาโหด เพราะโดยมากแล้ว ระบบที่ทำได้ทุกอย่างดังใจปรารถนานั้น ไม่มีครับ ถ้ามีต้องทำการ customized ระบบให้สอดคล้องกับการทำงาน ยิ่งความต้องการมาก (Requirement สูง) ราคายิ่งแพง ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการระบบที่ตอบโจทย์การทำงานให้ได้มากที่สุดจึงเป็นเรื่องลำบาก ตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตสินค้า แห่งนึงต้องการระบบบัญชีที่มีระบบการวางแผนการผลิต (Manufacturing Resource Planning) มีระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) มีระบบด้านบัญชีการเงินที่ลงลึกได้ (In Depth Accounting Solution) แต่มีงบไม่ถึงล้าน เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีระบบเหล่านี้ใช้งานได้ แต่เนื่องในปัจจุบันนี้มีทางเลือกให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้คือการเช่าใช้ระบบใหญ่ผ่านระบบ Cloud System (เป็น Large scale accounting system)

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co จัดอยู่ในกลุ่มของระบบขนาดใหญ่ที่รองรับการใช้งานดังกล่าวนี้ สามารถทดสอบได้ที่ www.acccloud.co โดยกดเลือกไปที่ DEMO เพื่อเข้าสู่ระบบ


 
                                            
 

 

 
 

Related Post

Leave a Comment