ในกรณีที่ บริษัทของท่านมีหลายบริษัทและต้องการดูงบรวม สามารถกำหนดได้จาก

 

กำหนดข้อมูลบริษัท >> ข้อมูลกิจการ >> ติดตั้งบริษัทในเครือ

 
 
 
               
 

 

และทำการใส่รหัสบริษัท พร้อมทั้ง Password ของ admin บริษัทนั้นๆลงไปดังรูป

 
  
             
 

 

 

เสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึกรายการ (สีม่วง)

 

หากต้องการเพิ่มให้กดปุ่มเพิ่ม (สีแดง)

 
 
 

ที่มา: www.acccloud.co

 
 

Related Post

Leave a Comment