นับเป็น 1 ในหลายๆ Requirement ที่ทางเราได้เจออยู่เสมอ กับธุรกิจประเภทรับจ้างผลิต โดยที่เรามีสินค้า Master ของเราเอง 1 รายการ แต่ลูกค้าต้องการแบบของเราแต่เพิ่มเติมให้เป็นของเขา เช่น นำสินค้ามาตรฐานมาติดสติ๊กเกอร์ หรือ มาชุบสี แล้วตัดขอบ เป็นต้น โดยมากแล้วในโรงงานจะใช้ Excel ในการควบคุมสูตรการผลิต และ เบิกวัตถุดิบ รับสินค้าผ่านโปรแกรมบัญชี แล้วมารวมยอดกันอีกหนนึง ซึ่ง Loss สูงมากๆ และ ทำให้เราไม่สามารถ ทราบต้นทุนที่แท้จริงต่อ Job งานได้เลย

 

โปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้ทราบและหาทางแก้ไขปัญหาข้อนี้จนสำเร็จลุล่วงและมีการนำไปใช้จริงแล้วไม่ต่ำกว่า 20 โรงงาน ทำให้โรงงานที่มีการรับจ้างผลิต ไม่เกิดปัญหาเรื่องรหัสสินค้าที่มีจำนวนมากอีกต่อไป และ สามารถทราบต้นทุนผลิตต่อ job ที่แท้จริงได้ และ สามารถประเมินต้นทุนแปรผัน และ ต้นทุนทางอ้อม ได้ ซึ่งผลลัพธ์ก็คือการที่ธุรกิจสามารถกำหนดราคาขายที่เป็นกำไรที่แท้จริงออกมาได้อีกหนนึง

สามารถเข้าไปทดสอบ Function การตั้งสูตรการผลิตที่มีการผันแปรได้ที่ โปรแกรมบัญชี www.AccCloud.co

 
 

 

 
 

Related Post

Leave a Comment