เลือกที่ ข้อมูลกิจการ –> ข้อมูลทั่วไปกิจการ

 
                   
 

 

 

จากนั้นให้บันทึก ข้อมูลเกี่ยวข้องกับบริษัทให้เรียบร้อย (ตรงช่องที่มี * ต้องกรอกข้อมูล) เสร็จแล้วกด Save รายการด้านล่างของหน้าจอ ดังรูป

 
 
 

                 

 
 
 
 

ที่มา โปรแกรมบัญชี www.acccloud.co

Related Post

Leave a Comment