ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมาก หลังจากที่ฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อมาแล้ว ขั้นตอนถัดๆมาจะเกิดขึ้นในการเปิดงานการผลิตในส่วนของฝ่ายโรงงาน โดยฝ่ายโรงงานจะเปิด Job เพื่อเริ่มต้นงานผลิตหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการผลิต

 

ในขั้นตอนการผลิตนี้ โดยมากจะเป็น Black box ของกิจการ คือฝ่ายผลิตเบิกวัตถุดิบไปผลิต แล้วจะต้องให้คนในโรงงานคอยติดตามงานว่าในปัจจุบันนี้งานไปถึงไหนแล้ว เสร็จไปแล้วกี่ขั้นตอน

 

 
โปรแกรมบัญชี AccCloud.co
 
 
 

 


กระบวนการติดตามการผลิต หมายถึง การติดตามงานที่ได้มีการสั่งผลิตตามในขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยในการติดตามงานจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบด้วยกันคือ

1. ติดตามคน จะดุว่าใครทำ ใช้เวลานานแค่ไหน

 

2. ติดตามวัตถุดิบ/สินค้ากึ่งสำเร็จรูป จะดูว่าวัตถุดิบตัวไหนผลิตแล้วเสร็จ สินค้าไหนผลิตได้จำนวนเท่าไหร่ ดีและเสีย

 

3 ติดตามเครื่องจักร จะดูว่าเครื่องจักรตัวไหนผลิต ประสิทธิภาพเครื่องจักรเป็นอย่างไร

 

 

สังเกตได้ว่าโดยทั่วไปในโรงงานจะใช้กระดาษจดมือเอามาแปะไว้ตามเครื่องจักรว่าใครทำอะไรที่เครื่องจักรเครื่องไหนได้ผลผลิตเท่าไหร่ และจะมีเจ้าหน้าที่มาจดกันอีกหนนึง เพื่อไปสรุปใน Excel

 

 

ในโปรแกรมบัญชี AccCloud.co ได้เพิ่ม Function การติดตามการผลิตในระบบโดยจะเปิดให้ผู้ใช้ใช้งานได้ฟรีในช่วงประมาณเดือน เมษายน 2019 นี้ โดยสามารถทำงานได้โดย Download Android App มาติดตั้งที่เครื่อง Tablet ได้ทันที

 

 
 


Related Post

Leave a Comment